Paticzek_84

50 tekstów – auto­rem jest Pa­ticzek_84.

"W gaju oliwnym"

W ga­ju oliw­nym pod la­zuro­wym niebem
nurt rze­ki życiodaj­nej kar­mi po­dupadłe sny
sym­fo­nia ptaków koi zra­nione serca
a ja upa­dam na twarz
czarną różę trzy­mam w dłoni

W ga­ju oliw­nym kryształowy pa­da deszcz
niczym zbaw­ca ob­my­wa zhańbione [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 12 fiszek • 28 lipca 2010, 10:24

"Modlitwa"

Dziś Anioł Stróż
ob­ro­nił mnie
uchro­nił mnie od zła
mogłam spaść na 
sa­mo dno
on po­dał
mi swą dłoń

Aniele mój
za­bierz mnie tam
gdzie niebiańskie śnią się sny
ze świętej rzeki
poić się chce
Ok­ryj mnie
płaszczem z chmur

Aniele stróżu [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 14 fiszek • 27 lipca 2010, 09:37

Cza­sem ra­mię blis­kiej Ci oso­by, otu­lające Two­je ciało spra­wia, że drżysz... z zimna... 

myśl
zebrała 50 fiszek • 25 lipca 2010, 13:14

"Niedoskonałość"

I tyl­ko nocą unoszę się nad powłokę,
która swą od­razą za­ciera estetyzm,
rzeźbi wrażli­wość w ok­rutny sadyzm,
co po­zos­ta­wia w psychi­ce piętno głębokie.

Księżyc swym blas­kiem za­myka mi oczy,
chro­niąc me zmysły przed cho­rym wrażeniem,
na­tura­lizm już toczy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 23 lipca 2010, 11:11

"Dzieciństwo"

Odeszły w kąt niebiańskie pląsy,
spoczęły na półkach wśród szma­cianych lal,
w ich oczach kłębi się naiw­ne spojrzenie,
w uszach szu­mi bez­wied­na wiara w...świat.
w kuf­rze na kłódkę zam­knęłam beztroskę,
łąkę zieloną i ziaren­ka piasku,
liście klo­nu przykryły [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 12 fiszek • 22 lipca 2010, 12:40

"Duszna noc"

Noc gorąca i duszna
po­wiet­rza brak
nie mogę oddychać
ciepła Twe­go czuję jeszcze smak

Jed­wab przesiąknięty
ryt­mem naszych ciał
jeszcze roz­kosz drży
w tańcu tym chcę... trwać

W więdnącym łożu
wiję się jak wąż
za­pach twój się tli
w mo­jej krwi pulsujesz [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 11 fiszek • 21 lipca 2010, 10:21

"Po co?"

Po co znów pod­niosłam skroń,
za­miast koić łzy w wieczności?
Po co ser­cem swym zadrżałam
za­miast płynąć ku wolności?

Po co świat się znów uśmiecha?
Uśmiech ten mi raną kutą!
Po co miotam się wśród obcych?
Czy me życie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 13 fiszek • 20 lipca 2010, 12:46

"Niebo krwawi"

Niebo pękło na­de mną i zbyt moc­no krwawi,
a ziemia łako­ma spi­ja gęstą ciecz,
usu­wa się grunt pod my­mi stopami,
prze­de mną wid­nieje og­nisty miecz.
Skrzydła aniołów czer­wienią przemokły,
z ich ust wy­doby­wa się żałob­na pieśń,
deszcz aniołów [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 12 fiszek • 19 lipca 2010, 09:05

...I chy­ba nig­dy już nie przestanę
krążyć we mgle,
z dłońmi w kaj­da­nach jak opętana
w błędnym ko­le tańczę wciąż... 

myśl
zebrała 29 fiszek • 17 lipca 2010, 14:41

...lecz boję się z ciem­ności wyjść i zer­wać tą pajęczą nić,
niczym noc­ny strażnik gwiazd, tak boję się światłości dnia,
O No­cy Mo­ja! Od­dal ten ból...
weź mnie w ra­miona, ukołysz do snu...


---------------------------------------------------------------------------------------------

Poz­dra­wiam wszys­tkich i do zo­bacze­nia za 2 tygodnie:) 

myśl
zebrała 24 fiszki • 1 lipca 2010, 05:50

Paticzek_84

Zeszyty
  • zamyślenia – ludzkie słowa, które zbudziły po­rusze­nie, zat­rzy­mały na mo­ment moją uwagę i myśli nad swoim sen­sem i prze­kazem...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Paticzek_84

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Aktywność